PREHLÁSENIE

Webová stránka Elettromec CZ s.r.o. poskytuje použitie pre všeobecné referenčné účely.
Elettromec CZ s.r.o. neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky na úplnosť či správnosť všetkých informácií poskytnutých na týchto internetových stránkach.

V rámci politiky neustáleho vývoja, Elettromec CZ s.r.o. si vyhradzuje podľa svojho uváženia právo zmeniť špecifikácie produktov a materiálov, bez akéhokoľvek oznámenia návštevníkom internetových stránok.

Akékoľvek informácie poskytnuté Elettromec CZ s.r.o. sú pod podmienkou, že osoba, ktorá ich prijíma to robí podľa vlastného rozhodnutia o zmysle a vhodnosti výrobku pred jeho nákupom a používaním.

V žiadnom prípade Elettromec CZ s.r.o. nebude zodpovedná za škody akejkoľvek povahy, ktoré vyplývajú z použitia alebo spoliehania sa na informácie poskytnuté na tejto webovej stránke alebo o produktoch, na ktoré sa vzťahujú.

Potenciálny kupujúci musí overiť s predajcom, či špecifikácia výrobku a materiálu, ktoré tento web popisuje sú správne pre produkt, ktorý si kupuje.

Elettromec CZ s.r.o. zaručuje, že farby znázornené na týchto stránkach sú čo najbližšie reálnym.