• 9. 1. 2023
  • Představení značek
  • Katalogy
  • Uncategorized @cs
  • Podujatia
  • Produkty

Fabita- článek v tisku

Turínské studio Fabita učinilo z výzkumu nových technologií a multidisciplinárních experimentů
hnací sílu svého vlastního designérského jazyka. Po deseti letech existence nabízí vysoce
inovativní produkty z hlediska funkcí, designu a použití.

Italská originalita a designérská
genialita nese jméno Fabita